ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพแล้วพบเป็นพาหะธาลัสซีเมีย มีค่า MCV ต่ำ วางแผนมีลูกต้องทำอย่างไร

 •  Apiwat Saengnon
  สมาชิก

  พอดีตรวจสุขภสพแล้วมีพาหะเป็นโรค ธาลัสซีเมีย ครับ MCV ต่ำ
  มีแผนในการมีบุตร ต้องทำยังไง ครับ 
  สามารถตรวจสอบเองเบื่องต้นดูค่า MCV ของ ภรรยา หรือ ปล่าว ?

  สวัสดีค่ะ คุณ Apiwat Saengnon,

                    ค่า MCV คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ดังนั้น หากตรวจพบมีค่าต่ำกว่า 80 fl ก็จะถือว่าต่ำกว่าปกติ

                    สาเหตุที่ทำให้มีค่า MCV ต่ำกว่าปกติ ได้แก่ ร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียอยู่  ดังนั้น หากค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง Hematocrit (HCT) มีค่าต่ำกว่าปกติด้วย ก็ต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมเพื่อแยกว่าเกิดจากสาเหตุใดก่อนค่ะ

                      หากตรวจทราบแน่นอนแล้วว่าเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียอยู่ และต้องการมีบุตร แพทย์ก็จะต้องมีการตรวจเลือดของภรรยา เพื่อดูค่าเม็ดเลือดแดงและตรวจเลือดอื่นๆ อยู่แล้วค่ะ หากค่าเม็ดเลือดแดงของภรรยาปกติดี ก็จะไม่ได้มีผลอะไร คือลูกก็จะไม่เป็นโรคธาลัสซีมเมีย แค่มีโอกาสเป็นพาหะธาลัสซีเมียเหมือนกับฝ่ายชาย แต่การเป็นพาหะธาลัสซีเมีย ไม่ได้ทำให้เกิดอาการอะไรค่ะ เด็กก็จะเติบโตเป็นปกติเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่ได้เป็นพาหะของโรคค่ะ

                       แต่หากฝ่ายหญิงมีต่าเม็ดเลือดแดงผิดปกติ และตรวจเพิ่มเติมต่อแล้วพบว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียด้วยเช่นกัน แพทย์ก็จะให้ข้อมูลถึงโอกาสที่จะมีลูกที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย รวมถึงแนวทางในการตรวจทารกในครรภ์ต่อไปค่ะ