ถามแพทย์

 • มีน้ำใสๆปนเลือดออกมา บางวันเป็นเมือกใสๆ มันคืออะไร

 • มีน้ำใสๆปนเลือดออกมาค่ะ บางวันก้อเป็นเมือกใสๆ อยากทราบมันคือไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ หนูหลิง หลิง,

                   การมีน้ำใสๆ ปนเลือดออกจากช่องคลอด ถือเป็นอาการตกขาวปนเลือด ซึ่งเลือดที่ออกมา อาจเกิดจาก

                   1. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น 

                   2. เลือดออกช่วงไข่ตก แต่เลือดที่ออกจะอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน ออกมาปริมาณเพียงเล็กน้อยและมาเพียง 1 วัน

                   3. เลือดล้างหน้าเด็ก ซึ่งจะเกิดหลังจากมีการปฏิสนธิไปประมาณ 6-12 วัน เลือดจะมีปริมาณไม่มากและจะออกเพียง 1-2 วัน

                  4 . การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                   5. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักปวดท้องน้อยและมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย คือตกขาวมีสีเขียว้เหลืองคล้ายหนอง มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ รวมถึงมีเจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ มีปัสสาวะผิดปกติ มีไข้

                  6. ความผิดปกติที่มดลูกและรังไข่ เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

                  7. มีโรคบางอย่าง เช่น ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เกร็ดเลือดต่ำ เป็นต้น

                  แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก และเป็นเพียงแค่ 1-2 วัน อาจเป็นเลือดออกช่วงไข่ตกก็ได้ แต่หากยังคงมีตกขาวปนเลือดออกมาอีกเรื่อยๆ หรือเลือดที่ออกมีปริมาณมาก ออกแบบกะปริดกะปรอย หรือมีปวดท้องน้อย มีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ