ถามแพทย์

  • เลือดคนที่มีเชื้อ hiv หยดลงบนสิ่งของ เชื้อ hiv จะตายทันทีไหม และถ้าเลือดแห้งแล้ว สามารถแพร่เชื้อได้ไหม

  •  oomamp
    สมาชิก
    สอบถามคุณหมอค่ะ ถ้ามีเลือดคนที่มีเชื้อ hiv หยอดลงบนสิ่งของ อยู่ในห้องแอร์ เชื้อhiv จะตายทันทีมั้ยค่ะ และถ้าเลือดแห้งแล้ว สามารถแพร่เชื้อได้มั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ oomamp,

                           เมื่อเลือดออกจากร่างกายคน ก็จะตายภายในเวลาไม่นานค่ะ และเมื่อเลือดแห้ง เชื้อก็จะตายไปค่ะ ดังนั้น การที่เลือดผู้ติดเชื้อ HIV หยดออกนอกร่างกาย ไม่ว่าจะไปโดนสิ่งของอะไร ก็ถือว่าไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะมีใครมาสัมผัสโดน หรือแม้แต่ผิวหนังที่สัมผัสโดนจะมีแผลก็ตามค่ะ