ถามแพทย์

 • มีความต้องการทางเพศของผู้ชายลดลง

 •  สายลม
  สมาชิก
  สืบเนื่องจาก ช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา อยู่ๆความต้องการทางเพศลดลง อวัยวะเพศชายไม่มีการตื่นตัวเมื่อถูกเล้าโลม เวลาเช้าไม่มีการตื่นตัวเหมือนเคย แต่เวลากระตุ้นต้องดูหนังอย่างว่าประกอบถึงจะมีการแข็งตัว แต่ไม่นานนัก จึงเป็นกังวนเลยสอบถามข้อมูล ครับ ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีความต้องการทางเพศมาก ตื่นตัวทุกเช้าพึ่งมาเป็นได้ 2 อาทิตย์ เลยกังวนครับ อายุ 28 ปี หนัก 82 สูง 173
  สายลม  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ สายลม

  อาการอวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวนั้นอาจมีสาเหตุจากหลายอย่างเช่นการมีโรคประจำตัวทางกายเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมอง ระบบประสาทบริเวณอุ้งเชิงกรานได้รับความเสียหาย การใช้ยาบางชนิด ทำให้ระบบประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศเสียไป จึงทำให้ไม่มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ หรือถ้าไม่มีสาเหตุทางกายอาจเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ เช่น เบื่อหน่ายในการทำกิจกรรมทางเพศ เหนื่อยล้าจากการเรียนหรือการทำงาน มีความเครียดสะสม มีความกังวลทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ มีภาวะซึมเศร้า มีความคิดและประสบการณ์แง่ลบทางเพศเช่นเคยถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยเด็กมาก่อน เป็นต้น

  แต่ถ้าสามารถแข็งได้ในสถานการณ์อื่นๆ หรือมีการกระตุ้นอื่นๆร่วมด้วย ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับสาเหตุทางกาย แต่น่าจะเป็นสาเหตุทางจิตใจค่ะ

  ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุทางกายก่อนว่าไม่มี หากเป็นสาเหตุทางจิตใจนั้น อาจจะต้องพบจิตแพทย์และเปิดใจพูดคุยร่วมกันหาทางออกกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยต่อไป

  ในเบื้องต้น อาจเริ่มการปรับทัศนคติทางเพศ ฝึกการเล้าโลมก่อนมีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้น ดูแลสุขภาพทั่วไปเช่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และยังไม่ควรซื้อยากระตุ้นให้อวัยวะเพศแข็งตัวมารับประทานเอง