ถามแพทย์

 • อายุ 36 ปี ประจำเดือนมาก่อนกำหนด 2 สัปดาห์ มานาน 8 วัน เว้นไป 2 วัน ประจำเดือนก็มาอีกรอบ

 •  Jakarin Gts
  สมาชิก
  สวัสดีครับ แฟนผมอายุ 36 ปกติประจำเดือนจะเลื่อนมาช้า 5-7 วัน ขอเดือนถัดไปครับ ปกติจะมาประจำเดือน 6-8 วัน ต่อครั้ง แต่ครั้งนี้ มีประจำเดือนตั้งแต่วันที่ 12 มาก่อนกำหนด 2 สัปดาห์ พอครบ 8 วันก็หยุด เว้นไป 2 วัน อยู่ๆประจำเดือนก็มาอีกรอบที่ 2 ตอนนี้ 7 วันแล้ว ยังไม่หยุดครับ กังวลมากเลยครับ เป็นครั้งแรกครับ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                    หากประจำเดือนมาเร็วกว่ากำหนด 2 สัปดาห์ และเมื่อประจำเดือนหมดไปแล้ว 2 วัน ได้มีเลือดไหลออกมาอีก โดยมานาน 7 วัน ก็จะถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น  

                   1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น โดยเลือดที่ออกก่อนหน้านั้น อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้ 

                    2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                    3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                      5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                      ในเบื้องต้น ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก  ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ