ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 24-28 ต.ค. แล้วมีเพศสัมพันธ์ แล้ววันที่ 19-22 ต.ค. มีเลือดออก แต่ไม่มาก เป็นเลือดอะไร

 •  Arada
  สมาชิก
  คือวันที่16ตุลาคมหนูมี พสพ แล้ววันที่24-28ตุลาคมประจำเดือนก็มาปกติค่ะ และหนูมี พสพ อีกวันที่30ตุลาคม และก็มี พสพ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที้13พฤศจิกายน แล้ววันที่19-22 มีเลือดออกค่ะ วันที่ เห็นสีน้ำตาลติด กกน. วันที่20เห็นเยอะขึ้น เป็นสีน้ำตาล วันที่21เอามือล้วงดูเห็นเลือดชัดเจนค่ะและติดมือมาเยอะมากไม่เหมือนกระปริปกระปรอยและมีสีน้ำตาลสีแดงติดที่ กกน แต่มาๆหายๆ วันที่22 ก็มาๆหายๆและก็ไม่เห็นอีกเลยค่ะ แต่มีการปวดท้องเบาๆทั้ง4วันที่เลือดออกค่ะ และประจำเดือนหนูก็มาไม่ปกติอยู่แล้วค่ะ หนูอยากทราบว่าเป็นเลือดอะไรหรอคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Arada,

                       หากประจำเดือนได้มาแล้วในวันที่ 24-28 ต.ค. โดยมาเป็นปกติดี ก็แสดงว่าไม่ได้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 16 ต.ค. ค่ะ 

                        สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 19-22 พ.ย. ซึ่งมีระยะห่างจากรอบเดือนก่อนที่ 26 วัน ก็น่าจะเป็นประจำเดือนได้ แต่การที่มีปริมาณเลือดน้อยในวันที่ 19 และ 21-22 พ.ย. ก็อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น 

                         อย่างไรก็ตาม แนะนำอาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย เนื่องจากหลังจากที่ประจำเดือนในเดือน ต.ค.ได้มีเพศสัมพันธ์อีกในวันที่ 30 ต.ค. และ 13 พ.ย. ค่ะ ซึ่งหากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ก็ให้รอดูประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมามีปริมาณที่น้อยมากผิดปกติ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป เช่น มีภาวะโลหิตจาง มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น