ถามแพทย์

 • กินกุ้งแม้น้ำไม่สุก กุ้งเต้น จะมีโอกาสเจอพยาธิใบไม้และเป็นมะเร็งท่อน้ำดีไหม

 •  Suksan Tungsuk
  สมาชิก

  การกินกินสุกๆดิบๆเช่น กุ้งแม่น้ำย่างไม่สุก กุ้งเต้น จะมีโอกาศเจอพยาธิใบไม้ หรือจะมีโอกาศเกิดเป็นมะเร็งถุงน้ำดีหรือป่าวครับ ถ้าต้องการตรวจเบื้องต้นควรทำอย่างไรครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Suksan Tungsuk,

                       พยาธิใบไม้ในตับนั้น วงจรชีวิตจะอาศัยหอยและปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ ในวงจรการเจริญเติบโต ดังนั้น หากทานปลาน้ำจืดที่ไม่สุก หรือแบบสุกๆ ดิบๆ ก็จะมีโอกาสติดพยาธิได้ เมื่อติดแล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย แน่นท้อง จุกเสียด เป็นต้น หากอาการเป็นมาก ก็จะเกิดการอักเสบของท่อน้ำดี และหากเกิดขึ้นเป็นๆหายๆ เรื้อรัง ก็จะเป็นปัจจัยในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกรายจะต้องเป็นมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ

                       สำหรับกุ้งน้ำจืด ไม่ได้เป็นที่อาศัยของพยาธิใบไม้ในตับ ดังนั้น ก็จะไม่ติดพยาธิใบไม้ในตับ แต่กุ้งน้ำจืดบางชนิดและปูน้ำจืดบางชนิด เป็นที่อาศัยของพยาธิใบไม้ในปอด ดังนั้น หากทานกุ้งน้ำจืดไม่สุก หรือสุกๆ ดิบๆ ก็อาจเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ในปอดได้ โดยเมื่อพยาธิอยู่ในปอดจะทำให้ปอดอักเสบ จะมีอาการเจ็บหน้าอก ไอเรื้อรัง มีเลือดปนออกมากับเสมหะ และพยาธิอาจไชไปอยู่ที่อวัยวะอื่นได้ เช่น ตับ ลำไส้ กล้ามเนื้อ เยื่อบุช่องท้อง และสมอง ทำให้เกิดอาการผิดปกติของอวัยวะเหล่านั้นได้ 

                         นอกจากนี้แล้ว การทานของดิบ หรือสุกๆดิบๆ อาจได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ ดังนั้น ก็ไม่ควรทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ค่ะ