ถามแพทย์

 • ไปลอกต้อเนื้อมา แล้วมองเห็นภาพซ้อน เกิดจากอะไร

 •  Boy_sohot
  สมาชิก
  สอบถามครับ พอดีเพิ่งไปลอกต้อเนื้อมา 1 เดือน อาการหลังลอกต้อเนื้อ มีการเห็นภาพซ้อน เกิดจากสาเหตุอะไรครับ ลอกต้อเนื้อด้วยการนำเยื้อหุ้มรกมาแปะ ต้อเนื้อมีการยื่นเข้าไปในตาดำประมาน 1/3ของตาดำ ขอบคุณครับ
  สวัสดีค่ะ คุณ Boy_sohot @อาการเห็นภาพซ้อน หลังจากการผ่าตัดต้อเนื้อ สามารถเกิดได้จาก 3สาเหตุหลักๆ ได้แก่ การกรอกตาได้จำกัด, กล้ามเนื้อตาได้รับการบาดเจ็บ, การที่กระจกตาไม่เรียบ @จากที่คุณ Boy_sohot เล่ามา ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะ @ดังนั้นแนะนำคุณ Boy_sohot ให้ไปพบแพทย์ผู้รักษาเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ
  Boy_sohot  Boy_sohot
  สมาชิก
  ถ้ากระจกตาไม่เรียบระยะเวลาการหายจะดีขึ้นใช้เวลานานไหมครีบ