ถามแพทย์

 • พัฒนาการเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม ลูกสาว 6 ขวบเป็นดาวน์กล้ามเนื้อมัดเล็ก

 •  phonsawan
  สมาชิก

     รบกวนสอบถามคุณหมอค่ะ มีลูกสาวเป็นดาวน์กล้ามเนื้อมัดเล็กตอนนี้อายุ 6 ขวบเข้าโรงเรียนแล้ว ถามอยากจะประเมินว่าน้องตกเกณฑ์จากเด็กปกติมากน้อยแค่ไหน ต้องตรวจสอบอย่างไรค่ะ พอดีอยากประเมินเบื้องต้นด้วยตัวเอง ปัจจุบันใช้วิธีเช็คพัฒนาการเด็กปกติแล้วมาเทียบน้องว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน   ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ  phonsawan

  โดยทั่วไปแล้ว เด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการประเมินดูแลทั้งทางร่างกาย และพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพให้ได้สูงสูด และอาจมีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษบางอย่าง เมื่อโตขึ้น ก็อาจร่วมชั้นเรียนกับเด็กปกติได้

  สิ่งจำเป็นหนึ่งคือ การระวังความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็ก ๆ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น เสี่ยงต่อการป่วยติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะระบบภูมิคุ้มกันอาจอ่อนแอ จึงควรได้รับการตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำหรือรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ร่วมด้วย มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มีปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น เช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเหล่ มีความบกพร่องทางการได้ยิน หูชั้นกลางอักเสบ มีหนองในหู โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด  เป็นต้น หากตรวจ

  สิ่งเหล่านี้ควรรีบทำการรักษาค่ะ

  อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปรียบเทียบพัฒนาการระหว่างเด็กดาวน์กับเด็กปกติอยู่บ้าง แต่มักเป็นเด็กเล็ก เช่น แรกเกิดถึงวัยเตาะแตะ หรือก่อนเข้าโรงเรียน แต่ในเด็กที่โตขึ้นนั้น อาจเปรียบเทียบได้ยากมากขึ้น และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน อาจไม่สามารถเปรียบเทียบเด็กคนหนึ่งกับอีกคนได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กดาวน์ด้วยกัน หรือเปรียบเทียบกับเด็กปกติอื่น

  แนะนำว่า ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลรักษาอยู่ร่วมด้วยค่ะ เพื่อรับคำแนะนำด้านการประเมินพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ

  ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ