ถามแพทย์

  • ฝังเข็มคุมกำเนิด สามารถออกกำลังกายท่าแพลงค์ได้ไหม

  • ฝังเข็มคุมกำเนิดออกกำลังกายท่าแพลงค์ได้ไหมคะ มีผลอะไรต่อเข็มหรือเปล่า เพราะว่าแขนต้องรับน้ำหนักตัวเราเองและมีการเกร็งค่ะ

    สวัสดีครับ คุณ ตักเต็มหลอด ยานลงจอดไวจัง

    การฝังยาคุมกำเนิด เป็นการฝังในระดับใต้ผิวหนังเท่านั้นครับ ซึ่งในชั้นนี้ผิวหนังมีความยืนหยุ่นอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีผลอะไรกับการออกกำลังกาย เพราะยานั้นอยู่ตื้น ไม่ได้ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ  ดังนั้น จึงสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติครับ