ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิด ช่วงแรกมีเลือดออกทุกวัน ไปหาหมอได้ยามาทาน เลือดหายไป ต่อมามีเลือดไหลบ่อยๆ อีก

 •  Banthita Piapalan
  สมาชิก
  ตอนนี้ฝังยาคุมมาได้ปีกว่าแล้วค่ะ ช่วงแรกที่ฝังคือเดือนพฤศจิกายน 64 หลังจากใังได้ 7 วัน ก็มีอาการเลือดออกทุกวันเลยค่ะ ไปหาหมอครั้งแรกเดือนมกราคมก็ได้ยามากินแต่ไม่หาย เลยไปหาหมออีกครั้งเดือนพฤษภาคม 65 ได้ยามาแล้วประจำเดือนก็หายไป แล้วกลับมาเป็นตอนเดือนมกราคม 66 ช่วงแรกมีเลือดสีน้ำตาลมากระปริบกระปรอย มา 3 วันแล้วหายไป จากนั้นก็เป็นอีกแต่ไม่ได้เป็นถึงอาทิตย์ บางอาทิตย์ก็หายไปเกือบอาทิตย์แล้วกลับมาเป็นอีกแล้วตอนนี้ก็มาอีก

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                  ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ส่วนใหญ่มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย คือมีเลือดออกปริมาณเล็กน้อย มาบ้างไม่มาบ้าง หรืออาจทำให้มีเลือดออกปริมาณมาก ออกติดต่อกันนานได้ หรือบางครั้งอาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปก็ได้ 

                 ดังนั้น หากฝังยาคุมกำเนิดอยู่ แล้วในช่วงแรกได้มีเลือดออกมาทุกวัน ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงจากยาฝังได้ ซึ่งหากได้ไปพบแพทย์และได้ยามาทานแล้ว ต่อมาเลือดหยุดไหลไป ก็ไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไรค่ะ หลังจากนั้นในเดือน ม.ค. 66 ได้กลับมามีเลือดออกกะปริดกะปรอยอีก มาบ้างไม่มาบ้าง ก็ถือว่าเกิดจากผลของยาฝังเช่นเดียวกันค่ะ

                  หากยังคงมีเลือดออกมาบ่อยๆ อาจเกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ ดังนั้น แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อจ่ายยาให้เลือดหยุดไหลอีก โดยยาที่ใช้ อาจเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือยาคุมกำเนิดร่วมชนิดฮอร์โมนรวม โดยส่วนใหญ่ก็ให้ทานไปซักระยะ เมื่อเลือดหยุดไหล ก็ให้หยุดทาน แต่ทั้งนี้ ก็อาจเกิดเลือดออกมาอีกได้เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งก็อาจต้องกลับมาทานยาเป็นระยะๆ ค่ะ ทั้งนี้ หากทานยาแล้ว ยังคงมีเลือดออกบ่อยๆ อีก ก็อาจต้องพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออกค่ะ