ถามแพทย์

  • ผ่าตัดสมองแล้วจะใช้เวลาฟื้นตัวนานเท่าไร

  •  itthichet
    สมาชิก
    น้องชาย ประสบอุบัติเหตุ วันที่ 19/8/62. ผ่าตัดสมองวันมี่ 20/8/62. ปกติผู้ป่วยหลังผ่าตัด จะฟื้นตัวกี่วัน. เพราะตอนนี้น้องชายยังไม่ฟื้นตัว นอนอยู่ ในห้อง ICU อยู่เลยครับ

    สวัสดีครับ 

    ปกติผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัดสมอง จะฟื้นตัวหรือไม่ขึ้นกับ 1 ลักษณะเลือดที่ออกว่าอยู่ในสมองใต้เยื่อหุ้มสมอง หรือนอกเยื่อหุ้มสมอง 2. มีสมองบวมมากหรือไม่  3. มีการบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วมด้วยหรือไม่  4 อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุจะฟื้นช้าครับ  5.หลังผ่าตัดผู้ป่วยมีสมองกลับมาทำหน้าที่ได้เร็วหรือช้า  ดังนั้นคงบอกได้ยากมากครับ  แต่โดยทั่วไปถ้าบาดเจ็บไม่รุนแรงของสมอง ก็ฟื้นภายใน 7 วัน ถ้ารุนแรง อาจยาวนาน 1 เดือนถึง1 ปี หรือไม่ฟื้นเลยก็ได้ครับ ควรถามแพทย์ผู้รักษาคงได้คำตอบที่ใกล้เคียงกว่าครับ