ถามแพทย์

 • ผลเลือดเป็น EE/EF E93% F7% เป็นธาลัสซีเมียชนิดไหน อันตรายไหม

 •  Chotirose.K
  สมาชิก

  ผลเลือดของลูกเป็น EE/EF

  E 93%  F 7%

  เป็นธาลัสซีเมียชนิดไหนคะ อันตรายไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Chotirose.K,

                      การตรวจหา Hb typing คือการตรวจดูฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง ซึ่งชนิดของ Hb ที่ปกติคือจะ เป็น Hb A (α2β2) ประมาณ 97%, Hb A2 (α2δ2) ประมาณ ~2.5% และ Hb F (α2ɣ2) ที่น้อยกว่า 1% ดังนั้น หากตรวจได้ค่าต่างไปจากนี้ แสดงว่ามีโปรตีนฮีโกลบินที่ผิดปกติ โดยหากตรวจพบ Hemoglobin E ได้ 93% แสดงว่าก็น่าจะเป็น homozygous Hb E ค่ะ  ซึ่งจะไม่ได้ทําให้เกิดอาการอะไร แต่เมื่อตรวจดูค่าเม็ดเลือดแดง อาจพบมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย และขนาดของเม็ดเลือดแดงเล็กลง ทั้งนี้ การเป็น homozygous Hb E ไม่ได้ถือเป็นโรค แต่อาจเป็นพาหะ และสืบทอดไปให้ลูกหลานต่อไปได้ โดยหากไปแต่งงานกับผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียเช่นกัน อาจทำให้เกิดลูกที่เป็นโรคได้ค่ะ