ถามแพทย์

 • ผลเลือดธาลัสซีเมียออกมาว่าเป็นชนิด EE แปลว่าอะไร เป็นโรค หรือเป็นแค่พาหะ

 •  1Speckk
  สมาชิก

  ผลเลือดเป็น homozygous Hb E with or without -thalassemia 

  แบบนี้จัดว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียมั้ยครับ หรือว่าเป็นแค่พาหะ

  1Speckk  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ 1Speckk

  ธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดจางชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยความรุนแรงของโรคมีหลายระดับขึ้นกับชนิดของโรคที่เป็นค่ะ บางคนอาจเป็นรุนแรงต้องถ่ายเลือดตั้งแต่เด็ก บางคนเป็นแค่พาหะไม่มีอาการไปตลอดชีวิต

  โดยเป็นโรคที่มีหลายความรุนแรงดังกล่าวมา จากชนิดที่กล่าวมา จัดว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียที่ความรุนแรงน้อยมากๆ ส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่มีอาการซีดหรือซีดเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องให้เลือดเป็นประจำ เพียงแต่เม็ดเลือดแดงมักจะขนาดเล็กกว่าคนปกติ

  สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และหากมีบุตร ควรจะต้องไปฝากครรภ์ และวางแผนร่วมกันกับสูตินรีแพทย์แต่เนิ่นๆเพื่อดูความเป็นไปได้ของบุตรที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมียต่อไป