ถามแพทย์

 • เป็นพาหะธาลัสซีเมีย ตอนนี้ตั้งครรภ์ มีอันตรายไหม ผ่าคลอดได้ไหม

 •  Chawanit Viriyavisuthisakul
  สมาชิก

  ปัจจุบันกำลังตั้งครรภ์ได้ 19 สัปดาห์ ตรวจพบว่าเป็นพาหะทารัสซีเมีย 

  ได้ผลเลือดมาเป็นแบบนี้

  ถือว่าผิดปกติมากไหมคะ ถ้ากรณีต้องผ่าคลอดจะอันตรายไหม ขอบคุณค่ะ

  Hemoglobin 10.7 g/dL Hematocrit 33 % MCV 67.4 fL MCH 21.9  pg MCHC 32.5 p/dL RDW 14.6 Platelet Count 310 Platelet Smear : Adequate WBC : 100%

  Chawanit Viriyavisuthisakul  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Chawanit Viriyavisuthisakul

  จากผลเลือดที่แนบมานั้น มีค่าความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก ส่วนค่าเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ เม็ดเลือดขาวไม่ได้เขียนว่ามีความผิดปกติอะไร

  การเป็นพาหะธาลัสซีเมียนั้น คือไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมีย ไม่มีอาการซีด แต่จะมีเม็ดเลือดแดงตัวเล็กได้ และสามารถส่งต่อไปยังบุตรได้ สำคัญคือต้องทราบว่าสามีมีโรคธาลัสซีเมียหรือเป็นพาหะธาลัสซีเมียเหมือนกันหรือเปล่า โดยหากเป็นกันทั้งคู่ โอกาสที่บุตรจะได้รับความเป็นธาลัสซีเมียมาจากพ่อและแม่ที่เป็นพาหะจนกลายเป็นโรคขึ้นมา มีอาการผิดปกตินั้นมีได้ค่ะ

  แนะนำสอบถามสูตินรีแพทย์ที่ทำการดูแลโดยตรงอีกครั้ง ต้องตรวจเลือดสามีด้วย จึงจะพอบอกโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคได้ การมีพาหะธาลัสซีเมียไม่ได้เป็นข้อห้ามในการผ่าคลอด ถ้ามีข้อบ่งชี้จะต้องผ่าคลอด ก็น่าจะสามารถทำได้ตามปกติ

  Chawanit Viriyavisuthisakul  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Chawanit Viriyavisuthisakul

  จากผลเลือดที่แนบมานั้น มีค่าความเข้มข้นของเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีเม็ดเลือดแดงตัวเล็ก ส่วนค่าเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ เม็ดเลือดขาวไม่ได้เขียนว่ามีความผิดปกติอะไร

  การเป็นพาหะธาลัสซีเมียนั้น คือไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมีย ไม่มีอาการซีด แต่จะมีเม็ดเลือดแดงตัวเล็กได้ และสามารถส่งต่อไปยังบุตรได้ สำคัญคือต้องทราบว่าสามีมีโรคธาลัสซีเมียหรือเป็นพาหะธาลัสซีเมียเหมือนกันหรือเปล่า โดยหากเป็นกันทั้งคู่ โอกาสที่บุตรจะได้รับความเป็นธาลัสซีเมียมาจากพ่อและแม่ที่เป็นพาหะจนกลายเป็นโรคขึ้นมา มีอาการผิดปกตินั้นมีได้ค่ะ

  แนะนำสอบถามสูตินรีแพทย์ที่ทำการดูแลโดยตรงอีกครั้ง ต้องตรวจเลือดสามีด้วย จึงจะพอบอกโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคได้ การมีพาหะธาลัสซีเมียไม่ได้เป็นข้อห้ามในการผ่าคลอด ถ้ามีข้อบ่งชี้จะต้องผ่าคลอด ก็น่าจะสามารถทำได้ตามปกติ