ถามแพทย์

  • ผลตรวจ Hb typing เป็น EE , HbF = 1.9% , HbE = 98.1 % เป็นโรคธาลัสซีเมียไหม

  •  Mazzii
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะคุณหมอ ผลตรวจ Hb typing คือ EE , HbF = 1.9% , HbE = 98.1 % ไม่ทราบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียไหมคะ ชนิดรุนแรงไหมคะ ขอบคุณค่ะ😊

    สวัสดีค่ะ คุณ Mazzii,

                         การตรวจหา Hb typing คือการตรวจดูฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง ซึ่งชนิดของ Hb ที่ปกติคือจะ เป็น Hb A (α2β2) ประมาณ 97%, Hb A2 (α2δ2) ประมาณ ~2.5% และ Hb F (α2ɣ2) ที่น้อยกว่า 1% ดังนั้น หากตรวจได้ค่าต่างไปจากนี้ แสดงว่ามีโปรตีนฮีโกลบินที่ผิดปกติ โดยหากตรวจพบ Hemoglobin E ได้ 98.1% แสดงว่าก็น่าจะเป็น homozygous Hb E ค่ะ  ซึ่งจะไม่ได้ทําให้เกิดอาการอะไร ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องรักษา แต่หากตรวจดูค่าเม็ดเลือดแดง อาจพบมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย และขนาดของเม็ดเลือดแดงเล็กลง ทั้งนี้ การเป็น homozygous Hb E ไม่ได้ถือเป็นโรค แต่อาจเป็นพาหะ และสืบทอดไปให้ลูกหลานต่อไปได้ โดยหากไปแต่งงานกับผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียเช่นกัน อาจทำให้เกิดลูกที่เป็นโรคได้ค่ะ