ถามแพทย์

 • ผลการตรวจพบ anti-hav (total) positive หมายถึงอะไร

 •  ป.ปลา ตากลม
  สมาชิก
  ผมไปตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ผลการตรวจคือ anti-hav(total) positive ผมอยากทราบว่าหมายถึงอะไรครับ เพราะเพิ่งมาเห็นตอนกลับมาแล้ว และหมอก็ไม่ได้บอกอะไรครับ บอกแค่ว่าปกติ แล้วตกลงผมเป็นไวรัสตับอักเสบเอหรือเปล่าครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ป.ปลา ตากลม,

                       การตรวจเลือดหา Anti HAV (total) เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM และ ต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นในระยะแรก (IgM) และระยะหลังของการติดเชื้อ (IgG) หากผลเป็น positive แปลความหมายว่า รางกายได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบเอขึ้นแล้ว โดยอาจกำลังป่วยหรือหายแล้ว หรือเคยได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอมาก่อน

                       ดังนั้น หากในตอนนี้ ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร เช่น มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง เป็นต้น ก็ถือว่าปกติดี และร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะจากที่เคยติดมาก่อน (แต่ถือว่าหายแล้ว) หรือเคยฉีดวัคซีนมา ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ