ถามแพทย์

 • ผลการตรวจไวรัสบี

 •  Non12
  สมาชิก
  สวัสดีครับคุณหมอ, รบกวนช่วยดูผลการตรวจด้วยครับ HBsAg negative Anti- Hbs 240.60 miu/mL Anti- Hbc positive ขอบคุณครับ
  Non12  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B5