ถามแพทย์

 • ไม่เคยเป็นเริมที่ปากหรืออวัยวะเพศเลย มีแต่ขึ้นตามตัว เท้า มีตุ่มแดงคัน แล้วก็มีน้ำใสๆ

 •  Weerasak Kawsa-ard
  สมาชิก
  คือผมไม่เคยเป็นเริมที่ปากหรืออวัยวะเพศเลย มีแต่ขึ้นตามตัว เท้า ผมไปหาชื่อยาที่ร้านขายยาเขาบอกว่าผมเป็นเริมเพราะมีตุ่มแดงคัน แล้วก็มีน้ำใส่ๆ

  สวัสดีค่ะ คุณ Weerasak Kawsa-ard,

                    โรคเริมนั้น จะพบเฉพาะที่ริมผีปาก และอวัยวะเพศ หรืออาจพบบริเวณทวารหนักได้ แต่จะไม่พบตามลำตัว เท้า ดังนั้น การมีตุ่มแดงคัน และตุ่มน้ำใส ตามตัวและเท้าดังกล่าว จึงอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น 

                    1. การติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส ซึ่งมักจะมีอาการคล้ายกับอาการของไข้หวัดนำมาก่อน เช่น ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ต่อมาผื่นจะขึ้นตามร่างกายทั่วตัว รวมถึงใบหน้า โดยจะเริ่มจากการเป็นผื่นเม็ดสีแดงก่อน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มน้ำใส แล้วจึงตกสะเก็ดแห้งไปภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ 

                    2. ไข้ออกผื่นจากเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น หัด หัดเยอรมัน หัดกุหลาบ เป็นต้น โดยมักจะมีไข้นำมาก่อน แต่ผื่นจะไม่ได้เป็ยตุ่มน้ำใส

                    3. ผื่นแพ้สัมผัสหรือระคายเคืองจากสารเคมีต่างๆ โดยมักมีอาการคันร่วมด้วย

                    4. การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ก็ทำให้เป็นผื่นที่เป็นตุ่มน้ำใสในระยะแรกได้ โดยต่อมาจะกลายเป็นตุ่มหนอง ผิวหนังบริเวณรอบๆ จะบวมแดงอักเสบ มักมีอาการไข้และปวดเมื่อยร่วมด้วย

                   หากยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุใด  ในเบื้องต้นควรหลีกเลี่ยงการไปแกะหรือเกา และหลีกเลี่ยงการติดต่อไปสู่ผู้อื่นก่อน เช่น ไม่ให้ผู้อื่นใช้สิ่งของร่วมกับเรา ไม่ทานอาหารโดยใช้จานชามช้อนส้อม แก้วน้ำเดียวกัน เป็นต้น และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการแพ้ด้วยค่ะ หากมีอาการคัน ก็ให้ทานยาแก้แพ้แก้คัน เช่น คลอเฟนิรามีน (chlorpheniramine)  ลอราทาดีน (loratadine) เป็นต้น