ถามแพทย์

 • เป็นหนองใน ต้องรักษาอย่างไร ยาอะไร

 •  Eakkaphon Inthisan
  สมาชิก
  ผมเป็นหนองในครับ แต่ว่าตอนปัสสาวะ ไม่แสบครับ หาทางรักษา หรือ แนะนำยา

  สวัสดีครับ คุณ Eakkaphon

  ก่อนอื่นต้องแยกก่อนว่าที่คุณเป็นหนองในแท้หรือหนองในเทียม ซึ่งการรักษาแตกต่างกันเพราะเชื้อคนละตัว  จึงควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อนำหนองไปย้อมหรือเพราะเชื้อก่อนเพื่อหายาที่ถูกต้องในการรักษา   

  1.ยาที่รักษาหนองในแท้มีหลายตัว ทั้งยาฉีดยากิน ได้แก่ ยา Ciporfloxacin 500 mg กินครั้งเดียว หรือ Ofloxacin 400 mg กินครั้งเดียว หรือ ยา Doxycyclin 100 mg กินเช้าเย็น นาน 7 วัน พวกยาฉีดก็ต้องฉีด Ceftrixone 250 mg ฉีดเข้ากล้าม ครั้งเดียว

  2.ถ้าหนองในเทียม ให้ใช้ 

  §  อะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) 1 กรัม กินครั้งเดียว ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง

  §  ดอกซีไซคลิน (Doxycycline) 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร นาน 14 วัน

  §  ยาฉีด Ceftrixone 250 mg เข้ากล้าม ครั้งเดียว 

  §  กรุณาอ่านเพิ่มเติม เรื่องหนองในเทียม ได้ที่นี่

  §  อย่างไรก็ตามเชื้ออาจดื้อยาได้ง่ายดังนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ หรือไม่แน่ใจ บางครั้งเชื้อยังมีอยู่โดยไม่แสดงอาการก็ได้  แต่เวลากินเหล้ามากๆ ก็จะมีอาการหนองออกมาอีก   จึงควรสวมถุงยางเวลา มี พสพ ทุกครั้ง