ถามแพทย์

 • หลังออกกำลังกายมีอาการเจ็บหน้าอกแปล๊บๆ เป็นเวลาเดินหรือวิ่ง เกิดจากอะไร

 • ผมไปออกกำลังกายแล้าต่อมาเจ็บหน้าอกข้างซ้ายเจ็บแปล็บๆใต้ราวนมเวลาออกแรงมากๆจะเจ็บแปล็บๆแต่หายใจปกติ เป็นเฉพาะตอนวิ่งหรือเดินเร็วๆเท่านั้นครับ

  สวัสดีครับ คุณ ปณชัย 

          อาการเจ็บหน้าอกนั้นมีสาเหตุได้หลากหลาย ซึ่งสาเหตุสามารถแยกตามระบบร่างกายได้ดังนี้ 

  1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด - เช่นภาวะหัวใจขาดเลือด มักมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เจ็บเหมือนโดนทับ มีอาการปวดร้าวไปไหล่กรามได้ อาจมีภาวะเหงื้อแตกใจสั่น มักมีอาการขึ้นมาทันที หรือขณะออกแรงเยอะๆ เป็นต้น มักมีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยเช่นสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ไขมันสูง

  2. ระบบทางเดินหายใจ เช่น ภาวะเยื่อหุบปอดอักเสบ มักมีอาการปวดแปลบเวลาหายใจเข้า เป็นต้น 

  3. ระบบทางเดินอาหาร เช่นภาวะกรดไหลย้อน มักมีอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วยได้ มีอาการเรอเปรี้ยว ปวดจุกท้องร่วมด้วย

  4.ระบบทางกล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน เช่นภาวะ กล้ามเนื้อซี่โครงอ่อนอักเสบ จากการกระทบกระแทกหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ  ทำให้เกิดอาการปวดบริเวณซี่โครง ปวดแปลบๆ สัมพันกับการขยับตัว 

  5. ภาวะทางจิตใจ เช่นความเครียด วิตกกังวลก็สามารถทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกได้

       ซึ่งจากอาการของคุณนั้น น่าจะเข้าได้กับภาวะกล้ามเนื้อซี่โครงอ่อนอักเสบมากที่สุดครับ  อย่างไรก็ตามหากมีอาการเจ็บแน่นมากขึ้น หรืออาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาครัย