ถามแพทย์

 • พบก้อนติ่งบริเวณทวารหนัก บวม แดง และคัน เกิดจากอะไร เป็นริดสีดวงหรือเป็นหูดหงอนไก่

 •  Aphiwit
  สมาชิก
  อาการบวมแดง เป็นก้อน และคัน อยากทราบว่า เป็นอะไรครับ ไม่รู้ว่า ริดสีดวง หรือ หูดหงอนไก่ (เสียดาย แนบภาพไม่ได้)
  Aphiwit  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Aphiwit

  อาการพบก้อนติ่งบริเวณทวารหนัก บวม แดง และคันนั้น อาจจะเกิดจาก ริดสีดวงทวารชนิดภายนอก มักไม่ได้ทำให้มีถ่ายอุจจาระปนเลือด หรือมีเลือดออกเหมือนริดสีดวงภายใน แต่อาจจะทำให้มีอาการเจ็บ หรือปวด เมื่อเกิดการเสียดสีหรือนั่งทับสาเหตุอื่นๆเช่น ติ่งเนื้อบริเวณเยื่อบุทวารหนักหรือไส้ตรง แผลปริหรือฝีทวารหนัก (แต่มักจะเจ็บ) หูดหงอนไก่ หรือหูดข้าวสุกตรงเยื่อบุทวารหนัก เป็นต้น

  การให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัด จำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายจริงร่วมไปด้วย ควรไปพบแพทย์ถ้าไม่สบายใจ ติ่งดังกล่าวเป็นเรื้อรังไม่หายไป หรือลุกลามมากขึ้น เริ่มมีเลือดออก หรือมีอาการเจ็บปวดทวารหนัก

  ในเบื้องต้น สามารถใช้น้ำเปล่าสะอาดล้างเบาๆได้ ดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงช่วยในการขับถ่าย ไม่ไปบีบหรือจับบริเวณก้อนดังกล่าวบ่อยๆ รักษาความสะอาดบริเวณทวารหนักให้ดี