ถามแพทย์

 • เพื่อนป่วยเป็นไวรัสขึ้นสมอง ไม่รู้สึกตัว แต่มีน้ำตาไหล ใช้เครื่องช่วยหายใจ จะหายไหม

 •  Siriwipa Kaewdao
  สมาชิก
  เพื่อนเป็นไวรัสขึ้นสมอง ไม่รู้สึกตัวเเต่เวลาไปเยี่ยมน้ำตาไหลใช้ออกซิเจนช่วยในการหายใจ เขาจะหายไหมคะ

  สวัสดีครับ คุณ Siriwipa

  โรคไวรัสขึ้นสมอง ที่แพทย์เรียกว่า Viral encepharitis เป็นแล้ว ทำให้สมองทำงานไม่ได้บวม  สมองส่วนใหญ่ทำงานไม่ได้ จึงทำให้อวัยวะต่างๆ ทำงานไม่ได้  แต่ที่ฟังคุณแล้วน้ำตาไหล เขาอาจได้ยินเสียงของคุณแต่โต้ตอบไม่ได้  เพราะสมองส่วนการโต้ตอบเสียไป  ที่เรียกว่า Lock in syndrome ครับ  โรคนี้เป็นแล้ว โอกาสเสียชิวิตสูงโดยเฉพาะการมีโรคแทรกซ้อนหลายระบบ  แต่โอกาสหายได้ ใช้เวลานาน  แพทย์จะต้องใช้ยาฉีด และรักษาป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

  กรุณาอ่านเพิ่มเติม เรื่อง ไข้สมองอักเสบ ได้ที่นี่