ถามแพทย์

 • ปัสสาวะรดที่นอน รักษาอย่างไร

 •  Arunrat Anukul
  สมาชิก
  ปัสสาวะรดที่นอน รักษาอย่างไร อยาทราบว่ามียารักษาไหมค่ะ
  Arunrat Anukul  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Arunrat Anukul

  การปัสสาวะรดที่นอนหรือไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ส่วนมากมักเกิดขึ้นในเวลานอนหรือเวลากลางคืน หากเกิดในผู้ใหญ่ อาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเบาหวาน ความผิดปกติทางโครงสร้างของร่างกาย อวัยวะ กล้ามเนื้อ รวมถึงระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการขับปัสสาวะ ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่ผิดปกติ ปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจ

  ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายหาสาเหตุดังกล่าวมาก่อน หากรักษาสาเหตุได้ก่อนจะดีที่สุด

  เบื้องต้นควรปัสสาวะก่อนจะเข้านอนทุกครั้ง  งดกาแฟ ชา ช็อกโกแลต ควบคุมการดื่มน้ำในช่วงเย็นและกลางคืน ฝึกปัสสาวะให้เป็นเวลา เช่น เช้า เที่ยง เย็น และก่อนนอน เพื่อให้ร่างกายเกิดความเคยชิน