ถามแพทย์

  • ปวดตามข้อ

  •  Pf Phoen
    สมาชิก
    ปวดข้อมื้อตลอดเวลา ข้อล๊อกเป็นบางครั้งเวลาตื่นนอน มีเสียงดังในข้อมือดังตลอดเวลาบิดข้อไปมาตลอด ข้อเริ่มหลวม ข้อมือเล็กลง กินมากเเขนดูใหญ่แต่ข้อมือเล็ก ไม่บ่วมแดง ยกของหนักไม่ค่อยได้กระดูกข้อมันยืดออกจากที่ยึด แบบหลวมหลาม รู้สึกกระดูข้อมือเสียดสีกันตลอดเวลาใช้ข้อมือ ปวดตื้อตื้อตลอด24ชั่วโมงเป็นทั้ง2ข้าง สามารถหักข้อมือให้มีเสียงดังป๊อกได้แบบหักข้อนิ้วได้..ไม่ต้องรอเวลานาน หักช้ำอีกได้มีเสียง ทำได้ไม่ต้องรอฟองอากาศเข้าไปในข้อ หักได้ตลอดเป็น100ครั้งภายในไม่กี่นาที มีเสียงหักข้อดังป๊อก...ข้อเสื่อมไหมครับแบบนี้