ถามแพทย์

 • ปวดตามข้อ

 •  Pf Phoen
  สมาชิก
  ปวดข้อมื้อตลอดเวลา ข้อล๊อกเป็นบางครั้งเวลาตื่นนอน มีเสียงดังในข้อมือดังตลอดเวลาบิดข้อไปมาตลอด ข้อเริ่มหลวม ข้อมือเล็กลง กินมากเเขนดูใหญ่แต่ข้อมือเล็ก ไม่บ่วมแดง ยกของหนักไม่ค่อยได้กระดูกข้อมันยืดออกจากที่ยึด แบบหลวมหลาม รู้สึกกระดูข้อมือเสียดสีกันตลอดเวลาใช้ข้อมือ ปวดตื้อตื้อตลอด24ชั่วโมงเป็นทั้ง2ข้าง สามารถหักข้อมือให้มีเสียงดังป๊อกได้แบบหักข้อนิ้วได้..ไม่ต้องรอเวลานาน หักช้ำอีกได้มีเสียง ทำได้ไม่ต้องรอฟองอากาศเข้าไปในข้อ หักได้ตลอดเป็น100ครั้งภายในไม่กี่นาที มีเสียงหักข้อดังป๊อก...ข้อเสื่อมไหมครับแบบนี้

  คุณ Pf Phoen

  อาการของคุณ ยังไม่เข้าข้อเสื่อมหรอกครับ เพราะยังไม่มีอาการปวดมากๆ  ปวด บวมแดงร้น  ต้องมีการเสื่อมของข้อ Degeneration ไม่ว่าสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่เพราะอ้วน  ใช้งานข้อมาก  กรณีของคุณ ไปหักนิ้วเล่น ก็ทำให้เสื่อมได้บ้างนะครับ  ปกติคนเราสามารถหักนิ้วได้ถ้าฝึกมาตั้งแต่เด็ก อย่างพวกเล่นละคร งิ้ว เขาฝึกมาจนนิ้ว มืออ่อน เป็นต้น  ยังไม่ต้องกังวลครับ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ  ไม่เครียด จนต้องหักนิ้วเล่น หางานอดิเรกทำดีกว่าครับ

  Osteoarthritis (ข้อเสื่อม) เป็นอาการที่กระดูกอ่อน (Cartilage) ในข้อต่อกระดูกเสื่อมสภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น อายุ การใช้งาน เป็นต้น การเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน ส่งผลให้กระดูกเสียดสีกันหรือเกิดแรงกดมากขึ้น จนทำให้เจ็บบริเวณข้อต่อและขยับข้อต่อลำบาก หากไม่รีบรักษา อาการอาจรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยทั่วไปแล้ว Osteoarthritis มักเกิดบริเวณข้อนิ้วมือ เข่า สะโพก กระดูกสันหลัง และเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 50 ปี

  กรุณาอ่าน เรื่อง ข้อเสื่อม  ได้ที่นี่