ถามแพทย์

 • เจ็บตรงขาหนีบด้านซ้าย เหมือนโดนของแข็งกระแทก แต่ไม่มีรอยช้ำ

 • มีอาการเจ็บตรงขาหนีบด้านซ้ายค่ะ อยู่ๆก็เจ็บเอง เจ็บเหมือนมันฟกช้ำอะค่ะ เหมือนโดนของแข็งกระแทกแต่ดูแล้วไม่มีรอยช้ำเลยค่ะ เอามือไปจับหรือกดคือเจ็บค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ กฤษฎา ปานมี,

                    อาการเจ็บตรงขาหนีบ อาจเกิดจาก

                   1. กล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อบริเวณขาหนีบเกิดการบาดเจ็บ เช่น จากการเคลื่อนไหวผิดท่า หรือจากอุบัติเหตุโดนกระแทก เป็นต้น มักมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจน และเจ็บเป็นบางท่าทาง

                  2. ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ แต่มักคลำได้เป็นก้อนที่ขาหนีบด้วย

                  3. ไส้เลื่อนชนิดที่พบในผู้หญิง (femoral hernia) แต่ก็จะคลำได้ก้อนที่บริเวณขาหนีบด้วย 

                  4. มีการอักเสบติดเชื้อของชั้นผิวหนังและชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง แต่ก็จะมีอาการบวมแดงของผิวหนังร่วมด้วย

                   หากคลำไม่ได้ก้อนอะไร และผิวหนังไม่มีการบวมแดง ก็น่าจะเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อบริเวณขาหนีบได้ ดังนั้น ในเบื้องต้น อาจใช้การประคบร้อนบริเวณที่เจ็บ หากเจ็บมาก อาจทายาหรือรับประทานยาแก้ปวด เช่น ไดโคลฟีแนค (diclofenac), ไพรอกซิแคม (piroxicam) เป็นต้น

                   แต่หากคลำได้เป็นก้อนที่ขาหนีบร่วมด้วย หรือผิวหนังมีการบวมแดง แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาค่ะ