ถามแพทย์

 • ตรวจหา HIV หลังไปมีความเสี่ยงมา 35 วัน ใช้น้ำยา Gen3 ผลเป็นลบ เชื่อถือได้แค่ไหน

 •  Suupakarn
  สมาชิก
  ผมไปตรวจ HIV หลังเสี่ยงที่ประมาณ 35 วันครับ ตรวจด้วยน้ำยา Gen3 ตรวจที่แลปเอกชน ผลเป็นลบครับ หลังไปเสี่ยงก็ไม่ได้ไปเสี่ยงเพิ่ม ผลที่ออกมามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Suupakarn,

                 หากเป็นการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ด้วยน้ำยา Gen3 (third generation) ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ต่อเชื้อเพียงอย่างเดียว (Anti-HIV1/2) จะเริ่มตรวจพบได้ที่ 21 วันหรือ 3 สัปดาห์ แต่จะตรวจได้เกือบ 100% ที่ 12 สัปดาห์ ดังนั้นหากเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้ที่ 35 วันจากไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็น negative ผลที่ได้จะเชื่อถือได้ประมาณ 95% ซึ่งยังไม่ใช่ 100% ดังนั้นแนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 3 เดือน หรือ 90 วัน หลังจากที่ไปมีความเสี่ยงมาค่ะ

                   แต่หากเป็นการตรวจด้วยวิธี Gen4 (fourth generation)  ซึ่งจะเป็นการตรวจหาทั้งแอนติบอดี้ต่อเชื้อ และตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ (p24 antigen) จะมีความไวในการตรวจหากเชื้อได้เร็วกว่า ซึ่งจะเริ่มตรวจเจอเชื้อได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อมา และตรวจเจอได้เกือบ 100% ที่ 1 เดือน