ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 31 ส.ค.แล้วมีเลือดออก 1 วัน แค่เปื้อนกางเกงใน

 •  Sirparpha Tatha
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนในวันไข่ตกแค่วันเดียวมาแค่เปื้อนกางเกงในก่อนหน้าแค่อาทิตย์วันที่311,2,3เป็นประจำเดือนไปแล้วค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sirparpha Tatha,

                      หากประจำเดือนมาวันที่ 31 ส.ค. ถึง 3 ก.ย. แล้วในวันที่ 18 ก.ย. มีเลือดออกมา เลือดดังกล่าว อาจเป็น

                     - เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดมีปริมาณเพียงเล็กน้อยและออกเพียงแค่ 1 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้ 

                      - เลือดล้างหน้าเด็ก หากเกิดหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไป 6-12 วัน ก็อาจเป็นเลือดล้างหน้าเด็กได้

                      - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                       - การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                      แต่หากเลือดออกนานเกิน 1 วัน และมีปริมาณมากพอสมควร อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ (โดยเลือดที่ออกในวันที่ 31 ส.ค. อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้) มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก มีโรคที่มดลูกและรังไข่ เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

                       ดังนั้น หากเลือดออกเพียง 1 วันแล้วหายไป ก็อาจไม่ต้องทำอะไร แต่หากหลังจากนั้น มีอาการขาดประจำเดือนตามมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย( หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์) แต่หากเลือดออกนานเกิน 1 วัน หรือออกมาอีกเรื่อยๆ หรือมีปวดท้องน้อยมาก ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยเช่นกัน หากตรวจไม่พบ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาหตุและรักษาค่ะ