ถามแพทย์

 • เลิกฉีดยาคุมมา 1-2 เดือน มีประจำเดือนเมื่อเดือนที่แล้ว แต่หลังจากนั้นมีเลือดออกกะปริดกะปรอย

 •  Jindarat Rongkankewa
  สมาชิก
  คือ เลิกฉีดยาคุมมาประมาณ 1-2 เดือนแล้วค่ะ แล้วมีประจำเดือนเมื่อเดือนที่แล้วแต่หลังจากนั้นมีเลือดออกกะปริดกะปรอยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Jindarat Rongkankewa,

                      หากหยุดฉีดยาคุมกำเนิดไปแล้ว 1-2 เดือน แล้วได้มีประจำเดือนมาแล้ว แสดงว่าการทำงานของรังไข่ได้กลับมาเป็นปกติแล้ว แต่หากหลังจากนั้น เกิดมีเลือดออกกะปริดกะปรอยขึ้นมา แสดงว่าอาจเกิดจาก

                      - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น

                      - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                      - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                      - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น 

                      - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนอื่นๆ เช่น ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น

                       หากหลังจากที่หยุดฉีดยาคุม ได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ หรือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ แต่ยังคงมีเลือดออกผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาค่ะ