ถามแพทย์

 • ประจำเดือน

 •  Kamonwan Suksai
  สมาชิก
  คือมีประจำเดือน 14วันแล้วยังไม่หมด วันที่มีประจำเดือน 22/11/62 จนตอนนี้ยังไม่หมดเลยค่ะ มีเมือกปนมาด้วย ก่อนหน้านี้ฉีดยาคุมมาค่ะ เดือนแรกที่มีประจำเดือน เดือนตุลาคมมาน้อยมาก พอถึงเดือนพฤษจิกายน วันที่ 22 จนถึงตอนนี้ยังไม่หมดเลยค่ะ อยากทราบว่าจะเป็นไรไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kamonwan Suksai,

                         หากฉีดยาคุมกำเนิดอยู่ โดยเป็นชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน และยายังไม่หมดอายุ คือยังไม่ถึงกำหนดนัดฉีดเข็มต่อไป แล้วได้มีเลือดออกมานาน 14 วัน หากไม่ได้มีอาการปวดท้องน้อยรุนแรงร่วมด้วย น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฉีดได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากเลือดยังคงออกทุกวัน ไม่มีแนวโน้มลดลงหรือหายไป แนะนำควรไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อรักษาให้เลือดหยุดไหล โดยแพทย์อาจให้ยาฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมให้มาทานร่วมด้วยเพื่อให้เลือดหยุดไหลค่ะ

                           แต่หากยาฉีดคุมกำเนิดครบหมดอายุไปแล้ว และไม่ได้ไปฉีดต่อ แล้วต่อมามีเลือดไหลนานดังกล่าว อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น มีมดลูกอักเสบ มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น หรือมีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น ในกรณีนี้ ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย และควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ