ถามแพทย์

 • ประจำเดือนเป็นสีน้ำตาล มา 2 วันแล้วหายไป เป็นอะไร

 •  Ayrachun
  สมาชิก

  อยากรู้ว่าประจำเดือนเป็นสีน้ำตาลมา 2 วันแล้วก็หายไป 

  สวัสดีค่ะ คุณ Ayrachun,

                      เลือดที่ออกจากช่องคลอดได้ มีได้จากหลายเหตุ ได้แก่

                      - เป็นเลือดประจำเดือน หากอยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา

                      - เป็นเลือดออกช่วงไข่ตก เลือดจะออกในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และออกเพียงแค่ 1 วัน ปริมาณเพียงเล็กน้อย

                       - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม ท้องนอกมดลูก เป็นต้น

                      -  มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก 

                     - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     -  มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น 

                     -  ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                      - การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ 

                      ดังนั้น หากเลือดที่ออก อยู่ในช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา ก็ถือเป็นประจำเดือน ส่วนการที่มีสีน้ำตาล และมาแค่ 2 วัน แสดงว่าปริมาณเลือดมีน้อย ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุ เช่น น้ำหนักตัวน้อย มีพังผืดในมดลูก มีการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ อยู่ มีภาวะโลหิตจาง ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ หรืออาจเป็นกรรมพันธ์ก็ได้ เป็นต้น ซึ่งหากหลังจากนี้ ยังคงมีเลือดประจำเดือนมาน้อยมาก โดยที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาฮอร์โมน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ แต่หากไม่ใช่ช่วงที่ประจำเดือนควรจะมา ก็อาจไม่ใช่ประจำเดือน และมีได้หล่ายสาเหตุดังที่กล่าวไป ซึ่งก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ