ถามแพทย์

 • หลังจากแท้งครบไปแล้ว 1 เดือน เลือดประจำเดือนมาเยอะมาก เกิดจากอะไร

 •  Arissara
  สมาชิก
  อยากทราบค่ะ ประจำเดือนหลังจากแท้งครบ(แท้งธรรมชาติ)ไปแล้ว 1 เดือน เลือดประจำเดือนมาเยอะมาก และมีลิ่มเลือดออกมามากเกินปกติ เกิดจากอะไรคะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Arissara,

                         หากแท้งเอง แล้วยังไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าแท้งสมบูรณ์จริงหรือไม่ แล้วต่อมาเกิดมีเลือดออก แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน เพราะอาจยังแท้งไม่ครบก็ได้ค่ะ

                         แต่หากได้ไปพบแพทย์ และตรวจว่าเป็นการแท้งสมบูรณ์ไปแล้ว หรือตรวจไม่พบการตั้งครรภ์แล้ว ดังนั้น เลือดที่ออก อาจเป็น

                         - เป็นประจำเดือน ซึ่งหากมีปริมาณที่เยอะมาก แนะนำควรสังเกตไปก่อน ว่าจะออกนานเกิน 7 วันหรือไม่ หากออกนานเกิน 7 วัน โดยที่ไม่มีแนวโน้มลดลง ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ค่ะ แต่หากออกไม่นานเกิน 7 วัน (ไม่นับวันที่มีเลือดออกกะปริดกะปรอยในวันท้ายๆ) ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อนค่ะ ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่

                        - มีมดลูกอักเสบติดเชื้อ แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย และมีตกขาวที่ผิดปกติร่วม

                       ดังนั้น ดังที่กล่าวไป หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์อีก แล้วเลือดออกไม่เกิน 7 วัน ก็ถือเป็นประจำเดือน ไม่จำเป็นต้องทำอะไร ให้สังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อนค่ะ ว่าจะมีปริมาณมากผิดปกติหรือไม่ แต่หากเลือดออกนานเกิน 7 วัน หรือมีอาการปวดท้องน้อยมากร่วม หรือมีตกขาวที่ผิดปกติร่วม ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ค่ะ