ถามแพทย์

 • ประจำเดือนยังไม่มา

 •  hanamiop
  สมาชิก

  ประจำเดือนมาวันที่ 18-22 ก.ค. กินยาคุมฉุกเฉินวันที่ 24 ก.ค. หลัง 1 ชั่วโมงเมื่อมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน วันที่ 1 ส.ค. มีเลือดออกกระปริบกระปรอยอยู่ 2 วัน มาวันที่ 1 ก.ย. ประจำเดือนมา 3-4 วัน แต่วันนี้ 5 ต.ค. ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ อยากสอบถามว่าทำไมประจำเดือนยังไม่มาคะ 

  hanamiop  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2-176