ถามแพทย์

 • ฝังเข็มยาคุมกำเนิด ประจำเดือนมาไม่ปกติ เดือนนี้มา 3 รอบ เกิดจากอะไร

 •  Wiphada Iam-im
  สมาชิก
  หนูฝังเข็มยาคุมคะฝังมา 2 รอบแล้ว ฝังครั้งละ3ปีคะ รอบนี้รอบ2ได้เกือบ1ปีแล้ว ช่วงแรกๆที่ฝังเข็มยาคุมประจำเดือนจะมาบ้างไม่มาบ้างบางเดือนเว้นไปประมาน2-3เดือน แล้วก็เริ่มมามีประจำเดือน แต่ช่วงหลังๆ ประจำเดือนมาทุกเดือนเว้นรอบระยะคือ 30 วัน เป็นแบบนี้มาอยู่ 3 เดือน แต่พอช่วงเดือน พ.ย 63 หรือเดือนนี้ประจำเดือนหนูมา 3รอบแล้ว รอบหนึ่งเป็นประมาน 4-5 หนูก้เลยสงสัยว่าหนูมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนอะไรหรือป่าว หรือเป็นแค่ผลข้างเคียงจากการฝังเข็มยาคุม

  สวัสดีค่ะ คุณ Wiphada Iam-im,

                     ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ส่วนใหญ่มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ แต่ในบางรายอาจมีประจำเดือนมาบ่อย หรือมีประจำเดือนมาปริมาณมากได้  แต่มักเกิดในช่วงแรก หลังจากนั้นเลือดมักจะออกน้อยลง และในบางรายประจำเดือนอาจขาดหายไปได้

                      ดังนั้น การที่ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้าง แล้วต่อมามีประจำเดือนมาบ่อยๆ คือมา 3 รอบใน 1 เดือนดังกล่าว ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดค่ะ ทั้งนี้ หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก แนะนำควรลองสังเกตอาการไปก่อน หากเลือดยังคงออกมาบ่อยๆ อีกหลังจากนี้ หรือเลือดมีปริมาณมาก แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น มีการติดเชื้อในโพรงมดลูก หรือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ (แต่โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยอย่างยิ่ง) เป็นต้น หากไม่มีความผิดปกติใดๆ ก็จะให้ยาช่วยหยุดการไหลของเลือด เช่น ยาฮอร์โมนเอสโตรเจน หรือยาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวมทานร่วมไปด้วย หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออกค่ะ