ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 24-28 ต.ค. มีเพศสัมพันธ์ 29 กินยาคุมฉุกเฉิน วันที่ 3 พ.ย. มีเลือดออกมาอีก เกิดจากอะไร จะท้องไหม

 •  A warunee
  สมาชิก

  สอบถามคุณหมอค่ะ ประจำเดือน มา2รอบ ในเดือนเดียว คือ วันที่24-28 ต.ค รอบเดือนมาครั้งที่1

  ในวันที่ 29 มีอะไรกับแฟน ใส่ถุงยาง แต่ถุงยางขาดไม่รู้ แล้วทานยาคุมฉุกเฉินกันไว้ ต่อมา วันที่3 พ.ย มีอาการเหมือนมีประจำเดือนอีกรอบ เป็นสีน้ำตาลปนเลือด อยากทราบว่าเกิดจากอะไร สามารถตั้งครรค์ ได้หรือไม่ค่ะ   รบกวนคุณหมอตอบคำถามด้วยค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ A warunee,

                       หากประจำเดือนมาในวันที่ 24 ต.ค. การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 29 ต.ค. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 6 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยมาก ซึ่งจริงๆแล้ว อาจไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินก็ได้

                       อย่างไรก็ตาม เมื่อทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์หลังทาน บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ซึ่งเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ ดังนั้น หากทานยาในวันที่ 29 ต.ค.แล้วในวันที่ 3 พ.ย. มีเลือดออก เลือดดังกล่าวจึงน่าจะเกิดจากผลของยาค่ะ และไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นค่ะ

                        สำหรับประจำเดือนจริงๆ นั้น มักจะมาในช่วงเวลาเดิม คือประมาณวันที่ 24 พ.ย. หรืออาจมาเร็วหรือช้ากว่ากำหนดก็ได้