ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาเกือบ 3 เดือนแล้ว ไปหาหมอสูติ ได้ทำการขูดมดลูก ไม่พบอะไร ได้ทานยา แต่ยังมีเลือดไหลอยู่

 •  tipparat
  สมาชิก
  เป็นประจำเดือนมาไม่ยอมหยุดจะ3เดือนแล้วค่ะ จนหลังๆ เข้าห้องน้ำบ่อยมาก ประจำเดือนจะมาเป็นก้อนเลือด ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ ก้อนเลือดก็จะไหลลงมาในชักโครกทุกครั้ง เป็นก้อนเลือดขนาดกำปั้นมือเด็กได้ค่ะ เคยไปหาหมอเฉพาะทาง หมอสูติโดยตรง มีการขูดชิ้นเนื้อในมดลูกไปตรวจแต่หมอก็บอกว่าไม่พบอะไร ให้ยาหยุดเลือดมากิน กินยาไป ประจำเดือนก็หยุดไปประมาณ2-3วัน จากนั้นก็มาอีก😩

  สวัสดีค่ะ คุณ Tipparat,

                      การมีเลือดออกติดต่อกันนานเกือบ 3 เดือน อาจเกิดจาก

                    1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    4. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                     6. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                     ทั้งนี้ หากได้ไปพบสูติ-นรีแพทย์แล้ว โดยได้ทำการตรวจภายในและขูดมดลูกไปตรวจแล้ว ไม่พบความผิดปกติอะไร ไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ ไม่ได้เกิดจากการใช้ยาฮอร์โมนอะไร และเมื่อทานยา เลือดได้หยุดไหล ก็อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากการทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ที่ผิดปกติไป แนะนำว่า หากยังคงมีเลือดไหลออกอีก ก็ควรไปกลับไปพบสูติ-นรีแพทย์อีกครั้งค่ะ โดยในการรักษา อาจให้ทานยาปรับฮอร์โมน หรือทานยาคุมกำเนิด เพื่อให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ โดยทานต่อเนื่องซักระยะ แล้วจึงหยุดทาน และประเมินอาการอีกครั้งค่ะ แนะนำว่าไม่ควรปล่อยไว้ เพราะการมีเลือดออกบ่อยๆ ย่อมทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ