ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 20 กว่าวัน มาไม่เยอะ ไปหากหมอ หมอบอกมีฮอร์โมนเพศชายเยอะ ควรซื้อยาปรับฮอร์โมนมากินเองไหม

 •  Mixxer
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาประมาณ20กว่าวันแล้ว มาไม่เยอะ มาเป็นลิ่มๆ วันหนึ่งประมาณ3ครั้ง ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะไป แต่ยังไม่อันตราย ยังไม่ได้รับยา ตอนนี้ยังไม่หยุด เป็นกังวลมาก ควรซื้อยาปรับฮอร์โมนมากินเองไหม หรือควรรอให้มันหยุดเอง

  สวัสดีค่ะ คุณ Mixxer,

                       หากมีเลือดออกมานาน 20 กว่าวัน ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ซึ่งหากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ เพราะอาจเป็นเลือดที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ก็ได้ แต่หากตรวจไม่พบ เลือดที่ออกผิดปกติ ก็อาจเกดิจากสาเหตุ เช่น 

                       - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                       - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                       - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                       - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                       - การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                       หากเลือดยังคงไม่หยุดไหล แนะนำควรไปพบแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยให้เลือดไหลต่อเนื่อง เพราะแม้จะมีปริมาณไม่มาก แต่หากออกทุกวัน ก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ หรือหากแพทย์ที่ได้ไปพบ เป็นแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีแพทย์ และได้ตรวจภายในแล้ว ไม่พบความผิดปกติของมดลูกละรังไข่ ก็น่าจะเกิดจากการผลิตฮอร์โมนที่ผิดปกติ ซึ่งการรักษา อาจทานยาปรับฮอร์โมน หรือทานยาคุมกำเนิดเพื่อให้เลือดหยุดไหลได้ค่ะ โดยสามารถให้เภสัชกรจ่ายยาและแนะนำวิธีทานได้ค่ะ