ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 1-4 ธ.ค.วันที่ 8 ธ.ค. มีเพศสัมพันธ์ แล้วมีเลือดออกมาจนถึงวันนี้ เกิดจากอะไร

 •  itmybex
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ อยากจะมาสอบถามเรื่องประจำเดือน พอดีภายในเดือนธันวาคมที่1-4 หนูเป็นประจำเดือนไปแล้ว พอมาวันที่8 ธันวาคม หนูได้มีอะไรกันกับแฟน หลังมีอะไรกันแค่ครึ่งชั่วโมง ก็มีเลือดออกและก็เป็นจนถึงวันนี้เลย15/12/64 เลยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ itmybex,

                      หากมีประจำเดือนมาแล้วในวันที่ 1-4 ธ.ค. แล้ววันที่ 8-15 ธ.ค. ได้มีเลือดออกมาอีก ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น

                     - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม  เป็นต้น โดยเลือดที่ออกในวันที่ 1-4 ธ.ค. อาจไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้

                     -  มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     -  มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     -  ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                      หากก่อนหน้าเดือน ธ.ค.ได้มีเพศสัมพันธ์มาก่อน แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจไม่พบ และเลือดยังคงไม่หยุดไหล หรือมีเลือดออกมาบ่อยๆ อีก  ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาและรักษาให้เลือดหยุดไหล ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ