ถามแพทย์

 • หลังผ่าคลอด 2 เดือน ประจำเดือนมามาก หลังจากนั้นมาปกติ ต่อมาในเดือนนี้ มีประจำเดือนมากอีก ผิดปกติไหม

 •  Opaporn Elle Srisaweng
  สมาชิก

  หลังผ่าคลอด + ทำหมัน ประจำเดือนมาครั้งแรกตอนลูกได้ 2 เดือน 1-2 วันแรกมาเยอะมาก เหมือนเป็นเลือด+ลิ่มเลือด เปลี่ยนผ้าอนามัยทุกชั่วโมง พอ 1-3 เดือนต่อมา ประจำเดือนมาปกติ แล้วเดือนนี้ ลูกได้ 6 เดือนซึ่งเป็นประจำเดือนรอบที่ 5 หลังผ่าคลอด 1-2 วันแรกประจำเดือนมามาก เหมือนเป็นเลือด+ลิ่มเลือด เปลี่ยนผ้าอนามัยทุกชั่วโมงอีกแล้ว อยากสอบถามว่า แบบนี้ปกติหรือผิดปกติคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Almoncoco,

                     การที่หลังคลอดลูก ประจำเดือนมาครั้งแรกค่อนข้างมาก แต่ต่อมา ได้มาเป็นปกติดี ก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกติ อย่างไรก็ตาม หากในเดือนนี้ กลับมีปริมาณประจำเดือนมากอีก โดยต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ ชั่วโมง ก็ถือว่าผิดปกติ โดยอาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การมีเนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                      นอกจากนี้ หากมีการใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอยู่ ก็อาจเป็นสาเหตได้ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น

                       และก็อาจเป็นไปได้ว่า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนด้วย เพื่อให้แน่ใจค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็อาจลองสังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อนได้ หากในรอบหน้า ปริมาณประจำเดือนยังคงมาก หรือมีเลือดออกนานเกิน 10 วัน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ