ถามแพทย์

 • การใช้ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลกับปรอทวัดไข้แบบแก้ว วัดอุณหภูมิที่รักแร้ ต้อง + 0.5 เพิ่มเข้าไปทุกครั้งไหม

 •  jajaka
  สมาชิก

  สวัสดีครับคุณหมอ   ผมมีข้อสงสัยในการใช้ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอลกับปรอทวัดไข้แบบแก้ว   วัดอุณหภูมิที่รักแร้เมื่อครบเวลาปรอทขึ้นแสดงผลแล้ว ต้อง +0.5  เพิ่มเข้าไปทุกครั้งไหมครับ   อย่างเช่น 36.5 +0.5 = 37 องศา    ขอบคุณครับคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ jajaka,

                    วิธีการวัดไข้สามารถวัดได้จากหลายจุดในร่างกาย วิธีมาตรฐานที่ใช้ ได้แก่

                  - การวัดอุณหภูมิทางปาก โดยวัดจากใต้ลิ้นภายในช่องปาก ซึ่งอุณหภูมิปกติทางปากคือ 35.5-37.5 องศาเซลเซียส

                  - การวัดทางรักแร้  เป็นการวัดโดยหนีบเทอร์โมมิเตอร์ไว้ที่รักแร้ ซึ่งค่าอุณหภูมิปกติจะต่ำกว่าการวัดทางปาก โดยอุณหภูมิปกติทางรักแร้คือ 34.7-37.3 องศาเซลเซียส  

                  - ทางทวารหนัก วัดโดยการสอดเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปทางทวารหนัก ซึ่งค่าอุณหภูมิปกติจะสูงกว่าการวัดทางปาก โดยอุณหภูมิปกติทางทวารหนักคือ 36.6-38 องศาเซลเซียส

                   - ทางหู เป็นการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัลทางช่องหู

                   - ทางผิวหนัง เป็นการวัดบริเวณหน้าผากด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นแปะขนาดเล็กและมีตัวเลขแสดงอุณหภูมิ

                    ดังนั้น เมื่อวัดค่าอุณหภูมิทางรักแร้แล้ว ไม่ว่าจะใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล หรือแบบที่เป็นปรอท (แท่งแก้ว) ก็ย่อมจะมีค่าเท่ากัน เพียงแต่เมื่อได้ค่าแล้ว เมื่อจะเปรียบเทียบกับการวัดอุณหภูมิทางปาก ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ ก็จะบวกค่าเพิ่มไปอีก 0.5 องศาเซลเซียสค่ะ อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบกับอุณหภูมิทางปาก เมื่อวัดค่าทางรักแร้ได้เท่าไหร่ ก็เพียงนำค่าไปเทียบกับค่าปกติของอุณหภูมิทางรักแร้คือ 34.7-37.3 องศาเซลเซียส โดยไม่จำเป็นต้องบวกเพิ่มไป ซึ่งหากวัดได้ค่ามากกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ก็แสดงว่ามีไข้ค่ะ