ถามแพทย์

 • มีเลือดออกกระปริดกระปรอยนาน 1 เดือนจ ะทานยาคุมกำเนิดเพื่อปรับฮอร์โมนได้ไหม

 •  ninar
  สมาชิก
  มีปจด.กระปิดกระปอย(พอติด กกน.) เป็นเวลานาน1เดือน อยากจะสอบถามว่า เราสามารถทานยาคุมกำเนิดได้หรือไม่? ในขณะที่มี (ปจด.กระปิดกระปอย )? เพื่อที่ปรับฮอโมน หรือต้องกินยาอะไร ?

  สวัสดีค่ะ คุณ ninar,

                       การมีเลือดออกกะปริดกะปรอยมาๆ หาย หรือมาติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ซึ่งควรได้รับการตรวจหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรค่ะ ไม่ควรเริ่มทานยาคุมกำเนิดโดยยังไม่ทราบสาเหตุ แต่หากได้ตรวจหาสาเหตุแล้ว ไม่พบโรคอะไร ก็น่าจะเกิดจากการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ที่ผิดปกติ ซึ่งในกรณีนี้ สามารถที่จะทานยาคุมกำเนิดเพื่อให้ประจำเดือนมาเป็นปกติได้ค่ะ

                      สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ได้แก่

                      - มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น

                      - มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก

                      - มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                       - มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น

                       - ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น