ถามแพทย์

  • หลังผ่าคลอดกี่วันถึงจะสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้

  •  Nwhann Aektong
    สมาชิก
    เนื่องจากไม่ได้ให้นมลูกค่ะ อยากสอบถามว่า หลังผ่าคลอดจะสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้หลังจากผ่าคลอดไปแล้วกี่วีคคะ

    คุณ Nwhann

    การผ่าท้องคลอด จะทำให้มีการเสียเลือดไปมาก  และ การมีน้ำคาวปลา ออกมาด้วยหลังคลอดได้นานถึง 6 อาทิตย์  เพื่อรอให้มดลูกมีการหดตัวเข้าอู่ มีขนาดเล็กลงเป็นปกติเสียก่อน    อัลกอฮอล์มีผลทำให้เกิด การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น  ขับน้ำคาวปลา ถ้าทานไม่มาก เป็นแค่ยาดองเหล้าให้คนหลังคลอดอยู่ไฟกินได้   ดังนั้นถ้าจะทานเพื่อเป็นยาก็สามารถทานได้หลังคลอด 2-3 อาทิตย์ แต่ถ้าทานเพื่อสันทนาการจนเมา ไม่ควรทานจนกว่า 6-8 อาทิตย์  เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจนทำให้แผลที่เย็บไว้แยกได้