ถามแพทย์

 • การใช้น้ำยา Gen 4 ควรตรวจกี่วันหลั่งเสี่ยง

 •  Darkaza Sky
  สมาชิก
  น้ำยาเจน4นี่ตรวจชั้วที่กี่วันครับหลังเสี่ยง
  Darkaza Sky  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Darkaza Sky

  น้ำยาgen 4 ดังกล่าวมานั้นเป็นการใช้น้ำยาเพื่อตรวจหาเชื้อ hiv โดยหลักการคือตรวจทั้งเชื้อและภูมิต่อ hiv ทำให้ตรวจเจอได้เร็วกว่าการตรวจภูมิอย่างเดียว นั่นคือให้ผลได้ค่อนข้างแน่นอนที่ประมาณ 21-30 วันหลังมีความเสี่ยง

  แต่อย่างไรก็ตามแนะนำกลับไปยืนยันด้วยการตรวจภูมิคุ้มกันต่อ hiv ที่ 3 เดือนหลังมีความเสี่ยงด้วย

  ควรใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง และไม่ใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการรับเชื้อ hiv