ถามแพทย์

  • น้ำอะไรที่ออกมาก่อนน้ำอสุจิจะออก

  • น้ำอะไรคับที่ออกมาก่อนน้ำอสุจิจะออกคับผมชื่อน้ำอะไรคับ

    สวัสดีค่ะ คุณ คณิศร ไชยหงษ์,

                         น้ำที่จะออกมาก่อนการหลั่งน้ำอสุจิ คือน้ำหล่อลื่น (pre-ejaculatory fluid, precum) ซึ่งถูกสร้างจากต่อม bulbourethral gland (หรือต่อม Cowper' gland) และต่อม periurethral gland (หรือ glands of Littre) มีลักษณะเป็นน้ำใสๆ โดยจะสร้างออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศ มีหน้าที่ลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะและในช่องคลอด เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตรอดของอสุจิ และช่วยในการหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วย