ถามแพทย์

 • ถ้าไม่รูดหนังหุ้มปลายที่อวัยวะเพศชายกลับ จะเป็นอะไรไหม

 •  Boun Alounsin
  สมาชิก
  ถ้าเราไม่รูดหนังหุ้มปลายของน้องชายกลับจะเป็นอะไรไหม
  Boun Alounsin  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Boun Alounsin

  หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายนั้นควรจะรูดให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติจะดีที่สุด เนื่องจากการที่ปลิ้นอยู่ผิดท่านานๆ อาจจะเกิดการตีบรัดทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือมีการอักเสบติดเชื้อตามมาได้

  แนะนำการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศชายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการหมักหมมของขี้เปียกซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อบุอวัยวะเพศ หรือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบริเวณดังกล่าวได้ โดยควรทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าสะอาดทุกวันในระหว่างอาบน้ำ รวมทั้งดึงหนังหุ้มปลายองคชาตให้เปิดออกอย่างช้าๆ เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วควรเช็ดให้แห้งทุกครั้ง 

  หากเกิดความเจ็บปวดบริเวณหนังหุ้มปลาย หรือมีขี้เปียกหมักมหมจนอวัยวะเพศบวมแดง ควรจะไปพบแพทย์ค่ะ