ถามแพทย์

  • นิ้วมื้อหนูหักแล้วหนูไปรักษาเเล้วแต่ยังมีอาการเจ็บอยู่ เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ

  • สวัสดีค่ะคือนิ้วมื้อหนูหักแล้วหนูไปรักษาเเล้วตอนไปรักษาหมอไปใส่เผือกให้แล้วหมอก็นัดไปตรวจอีกรอบตอนไปตรวจหมอได้ถอดเผืกออกให้แต่พอผ่าไป4เดือนมันมีอาการเจ็บอยู่ตรงบริเวณที่เคยหักมันเกิดจากษาเหตุอะไรค่
    สวัสดีครับ สำหรับกระดูกหัก(Bone fracture) การรักษาได้แก่การจัดกระดูกให้เข้าที่และรักษาสภาพด้วยการใส่เฝือก ตามปกติระยะเวลาการรักษากระดูกหักจะประมาณ 6-8 สัปดาห์ขึ้นกับชนิดของกระดูก เมื่อกระดูกติดกันแล้วร่างกายจะมีกลไกตามธรรมชาติเพื่อปรับรูปร่างของกระดูก(Bone remodeling) และ การใส่เฝือกนอกจากจะทำให้กระดูกไม่มีการเคลื่อนที่แล้ว ยังส่งผลให้เส้นเอ็นรอบๆกระดูก หรือข้อต่อไม่มีการขยับทำให้เกิดอาการเส้นเอ็นยึดติดได้ อาการปวดที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากกระบวนการปรับรูปร่างของกระดูก(Bone remodeling) หรืออาการยึดติดของเส้นเอ็นครับ