ถามแพทย์

 • อยากทราบวิธีนับลูกดิ้น

 • สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีอยากทราบวิธีนับลูกดิ้นอ่ะค่ะ นับวันละกี่เวลา เเร้ววันหนึ่งลูกควรดิ้นกี่ครั้งค่ะ พอดีโดนพยาบาลยิงคำถามมา ตอบไม่ได้เรยโดนบ่น หาว่าไม่ใส่ใจฟังวันที่อบรม คุณหมอช่วยตอบทีนะค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ธมนพัชร์ ภู่เด่นดวง,

                      การดิ้นของทารกในครรภ์ที่นับเป็น 1 ครั้ง ได้แก่ การถีบ การเตะ กระทุ้ง โก่งตัว หมุนตัว แต่หากดิ้นหลายครั้งติดกันเป็นชุด ให้ถือเป็นการดิ้น 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นอาการตอดต่อเนื่องยาวๆ ไม่นับว่าเป็นการดิ้น 

                       ส่วนเวลาในการนับลูกดิ้น อาจใช้วิธี เช่น

                      -  นับ 3 เวลาหลังการทานอาหารเช้า กลางวัน และเย็น โดยนับตั้งแต่ทานอาหารเสร็จจนครบ 1 ชั่วโมง ถ้าดิ้นรวมกันหลังอาหาร 3 มื้อได้มากกว่า 10 ครั้ง ถือว่าจำนวนการดิ้นปกติ 

                      -   นับจำนวนครั้งที่ลูกดิ้นใน 1 ชั่วโมง ช่วงไหนก็ได้โดยให้ตรงกันในทุกวัน ลูกต้องดิ้นเท่ากับ 3 ครั้ง หรือมากกว่าใน 1 ชั่วโมง จึงจะถือว่าปกติดี

                       -  ให้นับจำนวนลูกดิ้นให้ครบ 10 ครั้ง ในเวลาใดก็ได้ โดยเมื่อจะเริ่มนับ ก็ให้จดบันทึกเวลาไว้ เมื่อครบ 10 ครั้ง ก็ให้จดเวลาที่นับครบ 10 ครั้ง ซึ่งเวลาเริ่มต้นนับจนสิ้นสุดครบ 10 ครั้งนั้น ไม่ควรเกิน 4 ชั่วโมง 

                       ทั้งนี้ การนับลูกดิ้นดังกล่าว จะใช้เมื่ออายุครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์ขึ้นไป

                        หากนับจำนวนลูกดิ้นได้น้อยกว่าที่กล่าวไปในแต่ละวิธี ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็วค่ะ