ถามแพทย์

 • ผู้ชายที่เป็นโรคธาลัสซีเมียมีลูกได้ไหม ลูกจะปกติไหม

 •  Papinwich Sukcharoen
  สมาชิก

  หมอครับ ผู้ชายที่เป็นโรคธารัสซีเมียไม่สามารถมีลูกได้หรือมีแล้วจะไม่เป็นปกติ

  หรือจะเป็นโรคโลหิตจางแบบพ่อครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Papinwich Sukcharoen,

                       1.ในกรณีที่ผู้ชายเป็นแค่พาหะธาลัสซีเมีย คือไม่มีได้มีอาการอะไรผิดปกติ มีแค่ค่าของเม็ดเลือดแดงหรือลักษณะที่ผิดปกติเล็กน้อย และหากฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมีย และไม่ได้เป็นพาหะธาลัสซีเมีย ก็จะมีลูกที่ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่อาจได้รับยีนส์ที่ผิดปกติมาจากฝ่ายชาย และเป็นพาหะธาลัสซีเมียเหมือนฝ่ายชายได้ แต่ลูกก็จะไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติค่ะ

                         แต่หากฝ่ายหญิงเป็นพาหะธาลัสซีเมีย ก็จะมีโอกาสมีลูกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียได้ หรือลูกอาจเป็นแค่พาหะธาลัสซีเมีย หรือไม่ได้เป็นทั้งโรคและพาหะเลยก็ได้

                          แต่หากฝ่ายหญิงเป็นโรคธาลัสซีเมีย ก็จะมีโอกาสมีลูกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียได้ หรือลูกอาจเป็นแค่พาหะธาลัสซีเมียก็ได้

                        2. ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นโรคธาลัสซีเมีย และไม่ได้เป็นพาหะธาลัสซีเมีย ก็จะมีลูกที่ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ก็จะเป็นพาหะธาลัสซีเมีย

                          แต่หากฝ่ายหญิงเป็นพาหะธาลัสซีเมีย ก็อาจมีลูกที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือมีลูกที่เป็นแค่พาหะก็ได้

                           แต่หากฝ่ายหญิงเป็นโรคธาลัสซีเมีย ก็จะมีลูกที่เป็นโรคธาลัสซีเมียเท่านั้น 

                          ดังนั้น เนื่องจากโอกาสที่จะมีลูกที่เป็นธาลัสซีเมีย มีทั้งมีและไม่มี ดังนั้น หากต้องการจะมีลูก ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์  เพื่อตรวจว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ และเป็นชนิดใด และคำนวณโอกาสที่จะมีลูกที่ปกติหรือเป็นโรค หรือหากแม้จจะมีโอกาสเป็นโรค แต่ต้องการมีลูกที่ปกติจริงๆ ก็อาจใช้เทคโนโลยีในการคัดเลือกตัวอ่อนที่ปกติ เราก็จะได้ลูกที่ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียค่ะ