ถามแพทย์

 • เด็กที่เป็นธาลัสซีเมีย จะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไปหรือไม่ และความสูงจะเพิ่มเหมือนเด็กทั่วไปหรือไม่

 •  Wanida Kumtuy
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คุณหมอหนูมีน้องชายเขาเป็นธาสัสซีเมียเลยอยากอยากทราบว่าทำไมเด็กที่เป็นโรคธาสัสซีเมีย ชนิดที่ไม่รุนแรงนะค่ะ ทำไมเขามีพัฒนาการการเจริญเติบโตช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป เด็กมีโอกาสที่จะโตขึ้นหรอว่าสูงขึ้นกว่านี้อีกไหมค่ะหมอ พอจะมีทางไหนที่ช่วยได้บ้างไหมคะหมอ

   สวัสดีคะคุณ Wanida Kumtuy

  โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปรกติของพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปรติของโปรตีนที่มาใช้ในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงคะ ทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของโลหิตจางค่ะ เนื่องจากมีการแตกของเม็ดเลือดแดงง่าย เม็ดเลือดแดงแตกทำให้มีสารเหลืองออกมาค่ะ 

  เด็กที่มีปัญหาเรื่องในเรื่องของธาลัสซีเมีย ถ้าเป็นแค่พาหะ คือ มีแค่ภาวะซีดเล็กน้อยไม่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือดเด็กจะมีพัฒนาการปรกติเลยค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ อาจจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียเล็กน้อยค่ะ 

  แต่ในเด็กที่เป็นโรคที่มีอาการน้อยมากจะมีภาวะซีดเล็กน้อยอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือดเช่นเดียวกับกลุ่มที่เป็นพาหะค่ะ  เน้นเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย ให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงอาหารที่จะให้มีเรื่อของกระตุ้นให้มีเม็ดเลือดแดงแตกง่าย เช่น ถั่วปากอ้า หรือ อาหาที่มีเหล็กสูง ให้ระมัดระวังค่ะ 

  เด็กในกลุ่มนี้ควรได้รับการตรวจเรื่องของ ฮีโมโกลบินค่ะ ว่าเป็นกลุ่มใดค่ะ เพราะในบางกลุ่มจะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากค่ะ เด็กจะมีพัฒนาการปรกติเลยค่ะ 

  อย่างไรก็ตามเด็กต้องได้รับการกินกรดโฟริคไปตลอดชีวิตเพื่อช่วยลดการแตกของเม็ดเลือดแดงค่ะ 

  แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะ