ถามแพทย์

 • ผู้ชายเวลาดูหนังหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ทำไมน้ำหล่อลื่นออกตลอด

 •  อามีน ดอแย
  สมาชิก
  เวลาดูอะไร 18+ ดูผ่านๆไม่นาน หรือ พูดเรื่อง 18+ แบบผ่านๆ ทำไมน้ำหล่อลื่นออกตลอด (ผู้ชาย)

  สวัสดีค่ะ คุณ อามีน,

                      น้ำหล่อลื่น (pre-ejaculatory fluid) มีลักษณะเหนียวใส ไม่มีสี สร้างจากต่อม bulbourethral gland (หรือต่อม Cowper' gland) และต่อม periurethral gland  โดยจะสร้างออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศ ดังนั้น การที่ดูหนังคือพูดคุยเรื่องทางเพศ จึงเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และทำให้มีน้ำหล่อลื่นออกมาได้ ไม่ได้ผิดปกติอะไรค่ะ

                       น้ำหล่อลื่น มีหน้าที่ลดความเป็นกรดในท่อปัสสาวะและในช่องคลอด เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตรอดของอสุจิ และช่วยในการหล่อลื่นขณะที่มีเพศสัมพันธ์